Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 36 Next Page
Page Background

28

APS IT Info

Consultancy

Steeds meer scholen maken gebruik van Office 365 met SharePoint online of

on-premise. Ook scholen in het praktijk- en speciaal onderwijs. De consultants

van APS IT-diensten zorgen voor een oplossing op maat.

alles in eigen hand en willen direct en

overzichtelijk alle afspraken, leerpunten

en rapportage-items kunnen inzien.

Office 365 is dan een heel mooie

oplossing. Office 365 heeft een open

structuur en biedt flexibiliteit. Na een

cursusbijeenkomst bij APS IT-diensten

bleek al snel dat het maken van een

goed plan noodzakelijk was om deze

cloudoplossing “toekomstproof” neer

te zetten. Gelukkig was het mogelijk

om een op maat gesneden begeleiding

te krijgen. Jan Ligtenberg werd de

consultant die met ons een gedegen

plan zou gaan opzetten. Daar hebben

we dankbaar gebruik van gemaakt.’

Naast een uitgebreid ICT-lokaal zijn

er in vrijwel elk leslokaal vier computers

voor leerlingen en de leerkracht.

Recent zijn daar voor leerlingen dertig

iPads aan toegevoegd. Leerlingen

krijgen binnenkort een eigen OneDrive

toegewezen zodat zij hun taken via

de iPads kunnen uitvoeren. ‘Dat is

men nu aan het bouwen. Als we de

stap naar OneDrive zetten, moeten

we zien te voorkomen dat leerlingen

in de war raken. Als ze hun documenten

opslaan, maar ze weten even later niet

meer op welke OneDrive, ben ik telkens

minuten van de lestijd kwijt. Het is

de kunst om heel gestructureerd te

werken, maar wel oog te houden voor

de verschillen tussen de leerlingen

onderling. Office 365 wordt per

doelgroep ingericht, toegesneden

op de behoefte. Met doelgroepen

bedoel ik onder andere de werkgroepen,

de vakgroepen, beheer en administratie.

Het betekende dat een discussiebord,

een newsfeed en een taakbalk voor

planmatige werkzaamheden binnen

een eigen portal toegankelijk zijn

geworden. Geen gezoek meer: ieder

zijn eigen plek.’ Het is opvallend hoe

snel de medewerkers de mogelijkheden

omarmen, vindt Ton. ‘De school is al

met al enthousiast en voortvarend bezig

met de opbouw van een interessant

Ons onderwijs vraagt

om een nauwgezet

communicatiesysteem

Ton Milatz is directeur onderwijs

op Met Praktijkonderwijs in Waalwijk.

Samen met Jan Wagemakers vormt

hij de ICT-groep binnen de school

en is hij verantwoordelijk voor de

ICT-coördinatie. Het netwerk van

de school is drie jaar geleden volledig

vernieuwd. Momenteel bereidt de

school zich voor om over te gaan

naar de cloud. ‘We nemen daar een

jaar of drie de tijd voor’, zegt Ton.

‘De specifieke populatie van de school

vraagt om doordachte beslissingen,

die passend zijn voor de mogelijkheden

van de leerlingen. Digitale leermiddelen

bijvoorbeeld moeten geschikt worden

gemaakt voor de mogelijkheden van de

leerlingen. Het is vaak beter als ze niet

de basisschool herkennen in de leerstof,

want daar hebben sommige leerlingen

een negatieve associatie bij. “Dat kan

ik niet!” roepen ze dan en vervolgens

doen ze het ook niet. De school werkt

met een systeem van personal coaching.

Elke coach ondersteunt leerlingen

op individuele basis. Dit vraagt een

nauwgezet communicatiesysteem met

leerling, overige docenten en ouders.

We willen zo min mogelijk tijd besteden

aan administreren. We hebben graag

‘Het is de kunst om

heel gestructureerd

te werken, maar

wel oog te houden

voor de verschillen

tussen de leerlingen

onderling.’

Beter communiceren,

beter leren

De meerwaarde van Office 365 en SharePoint