SSW Wonen - Nummer 14 - 2021

Een hoopvol 2022 Het eind van het jaar is altijd een natuurlijk moment van reflectie. We maken immers, letter- lijk en figuurlijk, de balans op. Terugkijkend naar 2021 kan ik niet anders dan concluderen dat het opnieuw een bijzonder jaar was. Het jaar begon met het coronavirus om ons heen en, tegen de verwachtingen in, sluit het daar ook weer mee af. In de nazomer leek de wereld heel eventjes weer een beetje normaal te zijn geworden. Helaas was dat van korte duur. Voor mij persoonlijk geldt dat ik sinds ik sinds mijn start bij SSW, nu bijna twee jaar geleden, nog geen ‘normale’ periode heb meegemaakt. In mijn tweede werkweek ging Nederland in lockdown en daar zijn we eigenlijk niet meer echt uit geweest. Omdat het virus afgelopen zomer bijna verslagen leek, konden de me- dewerkers van SSW weer maximaal 50% op kantoor werken. Inmiddels is het overgrote deel van de collega’s weer volledig thuis aan het werk. De langdurigheid van de pandemie heeft zijn weerslag op de medewerkers van SSW, maar ook op onze dienstverlening voor u. Veel ideeën die we hebben voor verbeteringen kunnen we op dit moment niet doorvoeren. En dat is best frustrerend. Gelukkig waren er in 2021 ook hoogtepunten. Zo hebben we dit jaar honderden woningen verduurzaamd en maakten we concrete plan- nen voor de bouw van nieuwe huurwoningen. We presenteerden ook een nieuw ondernemingsplan met een heldere koers voor de komende jaren. Daarnaast mochten we een groot aantal veelbelovende nieuwe collega’s bij SSW verwelkomen. D e jaarlijkse bijeenkomst met Woonspraak en bewonerscommissies in oktober konden we gelukkig op locatie organiseren. Tijdens een mooie middag was er ruim aandacht voor de vraag hoe het is om huurder te zijn. Er waren mooie, maar ook minder mooie verhalen te horen van huurders. Die minder mooie verhalen zijn soms best confronterend, ook al kennen we de feiten. De eerlijke woonervaringen van een huurder geven een inkijkje in het persoonlijke leven achter de voordeur en de impact die wij als woningcorporatie daarop kunnen hebben. Het wijst ons nogmaals op onze grote verantwoordelijkheid. En toen werden we in november opeens overvallen door het plotselinge overlijden van Jan Paul Berns, de voorzitter van het bestuur van Woon- spraak. Drie weken voor zijn overlijden sprak hij tijdens de jaarlijkse bijeenkomst nog vurig over zijn toekomstwensen voor SSW. Op dat moment had niemand kunnen bedenken dat hij dat zelf niet meer zou meemaken. Zijn overlijden kwam als een schok en hij laat niet alleen bij Woonspraak, maar ook bij SSW een leegte achter. We zijn Jan Paul heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de Biltse volkshuisvesting. Terugkijkend constateer ik dat 2021 een bewogen jaar is geweest met hoogte- en dieptepunten. De start van een nieuw jaar brengt van nature ook hoop met zich mee. Hoop dat de tijd die voor ons ligt beter zal zijn dan de tijd achter ons. Ik hoop op een jaar dat in het teken zal staan van nieuwbouw, renovatie, onderhoud en de verdere professionalisering van SSW. We zijn op de goede weg, maar er is nog een hele weg te gaan. In deze editie van Wonen leest u onder andere verhalen van trotse huur- ders, de voortgang van onze onderhoudsprojecten en ook hoe we door het plaatsen van rookmelders onze woningen nog veiliger gaan maken. Ik wens u alvast prettige feestdagen en een hoopvol 2022. Danny Visser, directeur-bestuurder D a n n y V i s s e r , d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r 2

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ5MjQ=